เซ็นเตอร์เอเนมอล ให้ถังเหล็กบอลท์เป็นถังเก็บน้ํามันดิบ

2024-02-06

เซ็นเตอร์เอเนมอล ให้ถังเหล็กบอลท์เป็นถังเก็บน้ํามันดิบ

 

ในภูมิทัศน์ของโลกของการเก็บพลังงาน น้ํามันดิบเป็นสินค้าหลักสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับการแก้ไขที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ, Center Enamel ออกมาเป็นผู้ให้บริการชั้นนําของถังเหล็ก bolted ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของการเก็บเก็บน้ํามันดิบ

 

เนื่องจากความต้องการในการเก็บน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ความสําคัญของทางแก้ไขที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการเก็บน้ํามันไม่อาจถูกย้ําเกินการรวมคุณภาพที่พิเศษ, ความทนทานและการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการที่พัฒนาของอุตสาหกรรมCenter Enamel ยืนเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในการเดินทางไปยังปลอดภัย, การจัดเก็บน้ํามันดิบที่ปลอดภัยและยั่งยืน

 

 

ในฐานะผู้ผลิตถังเก็บของชั้นนําในประเทศจีน Center Enamel สามารถจัดหาถัง GFS, ถัง SS, ถังเหล็กบอลท์ Epoxyอุปกรณ์โครงการน้ําเสียและไบโอแก๊ส สําหรับลูกค้าทั่วโลก.

 

การตั้งค่าถังเก็บของที่กําหนดเอง
ถังเก็บ ปริมาณ หลังคา การใช้งาน ความต้องการการออกแบบ

ถัง GFS

รถถถังเอสเอส

ถัง epoxy ที่เชื่อมโยงด้วยการหลอม

ถังเหล็กเหล็กเหล็ก

< 1000m3

1000-10000m3

10000-20000m3

20000-25000m3

> 25000m3

หลังคา ADR

หลังคา GFS

ผนังหลังคา

หลังคา FRP

หลังคา

โครงการบําบัดน้ําเสีย

โครงการน้ําดื่ม

โครงการระบายน้ําเสียเทศบาล

โครงการไบโอแก๊ส

โครงการเก็บน้ําไฟ

โครงการเก็บน้ํามัน

ระบบปรับน้ําและระบายน้ํา

การ ออกแบบ ระบบ การ สั่น

การ ออกแบบ ที่ กัน ลม

การออกแบบการป้องกันสายฟ้า

การออกแบบอุปกรณ์กันน้ําในถัง

 

จําหน่ายอุปกรณ์โครงการบําบัดน้ําเสีย

อุปกรณ์การบําบัดก่อน ระบบการใช้ทรัพยากร ระบบบําบัดดินสับ อุปกรณ์อื่น ๆ

หน้าจอบาร์กล

เครื่องแยกของเหลวแข็ง

เครื่องผสมน้ํา

ตัวเก็บแก๊ส

ระบบเครื่องปั่น

พัดลมกระตุ้น

เครื่องผลิตไบโอแก๊ส

ระบบเทอร์ช

ถังการแห้งน้ําและการล้างซัลฟูรี่

อุปกรณ์ปริมาณ PAM Integration

เครื่องล้างน้ําจากหมอนัด

เครื่องหลอมศูนย์กลางการแยกสลัม

ปั๊มระบายน้ํา

เครื่องกวาดดิน

ปั๊มระบายน้ําเสียแบบดําน้ํา

เครื่องแยก 3 ขั้นตอน

 

ตอบสนองมาตรฐานของอุตสาหกรรม

 

เซ็นเตอร์เอเนมล's bolted ถังเหล็กสําหรับการเก็บน้ํามันดิบ ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองและเกินมาตรฐานอุตสาหกรรมถังเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งและทนทานการประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของน้ํามันดิบในระยะยาว

 

คุณภาพและความทนทานที่พิเศษ

 

ที่เป็นหัวใจของถังเหล็กที่ติดขีดของเซ็นเตอร์เอเนมัล คือความมุ่งมั่นในคุณภาพและความทนทานถังเหล่านี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ไม่มีคู่แข่งการเก็บน้ํามันดิบในโรงแรม

 

การแก้ไขตามความต้องการ

 

การยอมรับความต้องการที่หลากหลายของสถานที่เก็บน้ํามันดิบ Center Enamel ให้คําตอบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถังเหล็กขัดขัดนี้สามารถปรับแต่งได้ เพื่อรองรับปริมาณน้ํามันดิบที่แตกต่างกันได้ ขณะที่ปรับปรุงการใช้พื้นที่และประสิทธิภาพการดําเนินงาน.

 

การติดตั้งและบํารุงรักษาง่าย

 

หนึ่งในข้อดีสําคัญของถังเหล็ก bolted Center Enamel คือการติดตั้งและบํารุงรักษาง่ายถังเหล่านี้สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วในสถานที่ โดยไม่ต้องใช้แรงงานเชี่ยวชาญหรือเครื่องจักรหนักนอกจากนี้ งานบํารุงรักษาประจําวัน เช่น การตรวจสอบและซ่อมแซม สามารถดําเนินการได้อย่างน้อย โดยการประกันการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลผลิตสูงสุด

 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 

ในยุคที่ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ถังเหล็กที่ติดพับของเซ็นเตอร์เอเนมอลเป็นตัวเลือกที่ยั่งยืนสําหรับการเก็บน้ํามันการ ปก ป้อง จาก การ ตก และ การ ปก ป้อง ให้ ไม่ จําเป็น ต้อง สี ใหม่ และ ดูแล, ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของสถานที่เก็บของ

 

ประวัติ ที่ พิสูจน์ ได้ และ มี อยู่ ทั่ว โลก

 

ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในอุตสาหกรรม Center Enamel ได้รับชื่อเสียงสําหรับความเป็นเลิศและความน่าเชื่อถือถังเหล็กที่ติดพับได้ถูกใช้ในสถานที่เก็บน้ํามันสดทั่วโลกจากทะเลทรายของตะวันออกกลาง ไปยังภูมิภาคเหนือที่หนาวเย็นถังเหล่านี้ได้แสดงผลการทํางานและความทนทานของพวกเขาในสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย.

 

ผ่านการปรับปรุงและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Center Enamel รับประกันการทํางานที่มั่นคงของอุปกรณ์ในขณะที่ให้ความสําคัญความปลอดภัยเพื่อรับประกันความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น FDA, NSF,และระบบคุณภาพ ISO ในที่สุด Center Enamel ยิ่งโดดเด่นและได้รับความโปรดปรานจากลูกค้าในการแข่งขันกับแบรนด์ทั่วโลกมากมายตามสภาพแวดล้อมท้องถิ่น และความต้องการของลูกค้าไม่เพียงแค่ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างครบถ้วน แต่ยังได้รับการยอมรับสําหรับความปลอดภัยและการรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์

 

ด้วยความสามารถทางเทคนิคที่โดดเด่น และความแข็งแกร่งอย่างครบวงจร Center Enamel ได้ประสบผลสําเร็จในการขยายตัวไปต่างประเทศกับลูกค้าทั่ว 90 ประเทศทั่วโลกด้วยความเร็วที่แข็งแกร่งของ "การไปโลก" และเข้าสู่ตลาดโลก บริษัทจะยังคงเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักของคําตอบ, การตั้งมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อให้เทคโนโลยีจีนไปทั่วโลก และเพิ่มชื่อเสียงระหว่างประเทศของเซ็นเตอร์เอเนมัล

 

 

 

Shijiazhuang Zhengzhong Technology Co., Ltd
sales@cectank.com
86-20-34061629
ห้อง 301 # ศูนย์การค้าฟูลี ซิงแงค์ตะวันตก 11 # เขตไฮจู กวางโจว จังหวัดกวางดง จีน
ฝากข้อความ
*อีเมล
*ข้อความ
ส่ง
จีน คุณภาพดี ถังเหล็กผสมแก้ว ผู้จัดจําหน่าย.ลิขสิทธิ์ 2016-2024 cectanks.com . สงวนลิขสิทธิ์.
ส่งข้อความ